ฟังก์ชั่น

กราฟรูปคลื่น/FFT

การวัดกระแสไฟฟ้าแบบธรรมดา

ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้กับแคลมป์มิเตอร์ AC/DC CM4372 และ CM4374, แคลมป์พาวเวอร์มิเตอร์ AC CM3286-01 และหน่วยแสดงผล CM7291 ในการแสดงข้อมูลรูปคลื่นสำหรับฟังก์ชั่นในเครื่องมือแต่ละเครื่อง
ตัวอย่างเช่น รูปคลื่นกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าสามารถแสดงเมื่อใช้ CM4372

รูปคลื่นความถี่สามารถวัดได้แตกต่างกันไปตามเครื่องมือ สำหรับแคลมป์มิเตอร์ AC/DC CM4372 และ CM4374 รองรับความถี่ได้สูงถึง 1 กิโลเฮิรตซ์ GENNECT Cross จะตั้งความถี่ในการสุ่มตัวอย่างและเวลาในการสุ่มตัวอย่างเองอัตโนมัติ (เช่น เวลาการวัด) ตามความถี่ของรูปคลื่นที่วัดได้ และจะแสดงผลเป็นรูปคลื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวัดคลื่นไซน์โดยใช้ CM4372 หรือ CM4374 ได้ 60 เฮิรตซ์ แอพพลิเคชั่นจะแสดงรูปคลื่นที่ครอบคลุมถึง 3 รอบ

การแสดงผลรูปคลื่นและการแสดงผลค่าที่วัดได้

การแสดงผลสามารถสับเปลี่ยนได้สามโหมด: ค่าที่วัดได้และการแสดงผลรูปคลื่นพร้อมกัน การแสดงผลรูปคลื่น และการแสดงผลค่าที่วัดได้

คุณสามารถบีบเข้าบีบออกบนรูปคลื่นเพื่อซูมเข้าและซูมออก

การบันทึกภาพรูปคลื่น

รูปคลื่นที่วัดได้สามารถเปลี่ยนเป็นไฟล์รูปภาพได้ นอกจากนี้ คุณสามารถทิ้งบันทึกที่เขียนด้วยลายมือและใส่ตัวหนังสือลงด้านบนของไฟล์รูปภาพแทน

การแปลง FFT

คุณสามารถทำการแปลง FFT บนรูปคลื่นที่วัดแล้ว เพื่อให้คุณสามารถดูส่วนประกอบความถี่ได้
*ขั้นตอนการแปลง FFT ที่เรียบง่ายนี้จะไม่นำข้อผิดพลาดในการคำนวณมาพิจารณา

ฟังก์ชั่นการกระชาก (กระแสพุ่งเข้า)

แคลมป์มิเตอร์ AC/DC CM4372 และ CM4374 มีฟังก์ชั่นสำหรับวัดกระแสพุ่งเข้า สามารถบันทึกรูปคลื่นทั้งสองแบบที่วัดโดยใช้ฟังก์ชั่นกระแสพุ่งเข้าในหน่วยความจำของเครื่องมือ และสามารถแสดงรูปคลื่นเหล่านั้นผ่าน GENNECT Cross ได้

*ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้ได้กับ CM4372 และ CM4374 เท่านั้น

 


เครื่องมือที่รองรับ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง