ฟังก์ชั่น

การวัดตามเวลาจริง


ฟังก์ชั่นนี้ให้คุณได้ดาวน์โหลดค่าที่วัดได้จากเครื่องมือที่มีการเชื่อมต่อ LAN รวม 15 เครื่องและแสดงค่าตามเวลาจริงในแบบการแสดงผลแบบจอแสดงผลหรือแบบกราฟ การแสดงผลแบบจอแสดงผลสามารถแสดงได้สูงถึง 512 พารามิเตอร์ และการแสดงผลแบบกราฟแสดงได้สูงถึง 32 พารามิเตอร์ ตามเวลาจริง

การเชื่อมต่อเครื่องมือ

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มี GENNECT Cross สำหรับ Windows SF4000 (มีให้ดาวน์โหลดฟรี) กับเครื่องมือใดเครื่องหนึ่งหรือมากกว่า โดยใช้สาย LAN ให้ใช้ฮับ หากเชื่อมต่อหลายเครื่อง คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือได้สูงถึง 15 เครื่อง

การวัดตามเวลาจริง (การเข้าสู่ระบบ)

การเลือกเครื่องมือและช่องการวัด

GENNECT Cross สำหรับ Windows จะค้นหาเครื่องมือที่มีการเชื่อมต่อ LAN โดยอัตโนมัติ และแสดงเป็นรายการ เลือกเครื่องมือและช่องการวัดที่คุณต้องการวัดตามเวลาจริง คุณสามารถเลือกช่องได้สูงถึง 512 ช่อง สำหรับการแสดงผลแบบจอแสดงผล หรือสูงถึง 32 ช่อง สำหรับการแสดงผลแบบกราฟ

การตั้งค่าสภาวะการเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถเลือกค่าต่อไปนี้สำหรับช่วงเวลาการเข้าสู่ระบบ: 1 วินาที, 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 30 วินาที, 1 นาที, 2 นาที, 5 นาที, 10 นาที, 30 นาที และ 1 ชั่วโมง คุณอาจจะไม่สามารถเลือกช่วงเวลาการเข้าสู่ระบบทั้งหมดนี้ได้ หากเครือข่ายของคุณมีการรับส่งข้อมูลมากเกินไป

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเริ่มการเข้าสู่ระบบ การแสดงผลแบบจอแสดงผล แบบกราฟและรายการจะถูกอัพเดตตามเวลาจริงตามช่วงเวลาการเข้าสู่ระบบที่เลือกไว้

เครื่องมือที่รองรับ

เครื่องมือที่รองรับ พารามิเตอร์สำหรับข้อมูลสามารถบันทึกและแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้
  • แรงดันไฟฟ้า
  • กระแสไฟฟ้า
  • กำลังไฟฟ้า
  • ค่าที่ได้ทันทีในแต่ละช่วงเวลา
  • ค่าสูงสุด ต่ำสุดและค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา
  • อุณหภูมิ
  • อินพุตแบบอนาล็อก
  • ค่าที่ได้ทันทีในแต่ละช่วงเวลา