คำถามที่พบบ่อย

ฉันพยายามส่งออกและส่งอีเมลไฟล์การวัดแสงในรูปแบบ HOK แต่ฉันไม่สามารถส่งไฟล์วัดแสงได้ เนื่องจากไฟล์แนบมีขนาดใหญ่เกินไป ฉันจะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้อย่างไร?

การวัดแสงการวัดรูปถ่าย/รูปวาด

ข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของไฟล์แนบอีเมลขึ้นอยู่กับไคลเอ็นต์อีเมล เซิร์ฟเวอร์อีเมล ผู้ให้บริการและตัวแปรอื่นๆ ไฟล์การวัดแสงมีขนาดใหญ่กว่าไฟล์ที่สร้างโดยฟังก์ชั่น GENNECT Cross อื่น เนื่องจากมีรูปภาพที่เป็นรูปวาดและรูปถ่าย ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อจำกัดเหล่านี้มากขึ้น

หากคุณพบว่าตัวเองไม่สามารถส่งไฟล์เป็นไฟล์แนบอีเมล ให้ลองลดขนาดไฟล์โดยลดความละเอียดของรูปวาดหรือรูปถ่ายที่ใช้ในฟังก์ชั่นการวัดแสงหรือเลือกวิธีอื่นในการส่งไฟล์ ตัวอย่างเช่น Dropbox

> มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของอีเมลที่สร้างขึ้นเมื่อฉันเลือกที่จะส่งออกข้อมูลการวัดผ่านทางอีเมลหรือไม่?