คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถโหลดข้อมูลการเข้าสู่ระบบที่สร้างโดยฟังก์ชั่นการเข้าสู่ระบบลงใน Excel ได้หรือไม่?

การเข้าสู่ระบบ

คุณสามารถส่งออกข้อมูลการวัดจาก GENNECT Cross ไปยังไฟล์ CSV และเปิดไฟล์นั้นด้วย Excel ในเครื่องพีซี

การส่งออกข้อมูลการวัดไปยังไฟล์ CSV

1. เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ตรงกับข้อมูลการวัดในรายการที่คุณต้องการส่งออกและแตะปุ่ม [ส่ง]
2. แตะ [CSV] เพื่อเลือกรูปแบบไฟล์ CSV ซึ่งสามารถเปิดได้ใน Excel
3. ส่งออกข้อมูลการวัดผ่านทางอีเมลหรือคลาวด์
GENNECT Cross รองรับวิธีการส่งออกทั้งสี่แบบต่อไปนี้:

  1. อีเมล
  2. Dropbox
  3. iCloud Drive (เฉพาะเวอร์ชั่น iOS)
  4. SD card (เฉพาะเวอร์ชั่น Android)