คำถามที่พบบ่อย

มีการจำกัดขนาดไฟล์รูปภาพที่สามารถโหลดได้หรือไม่?

การวัดแสงการวัดรูปถ่าย/รูปวาด

เวอร์ชั่น Android ของ GENNECT Cross สามารถโหลดไฟล์รูปภาพที่มีความละเอียดสูงถึง 3,072 × 3,072 พิกเซล เวอร์ชั่น iOS ของแอพพลิเคชั่นไม่มีความละเอียดสูงสุด แต่ขอแนะนำให้ผู้ใช้จำกัดความละเอียดไว้ที่ระดับสูงสุดเท่ากันกับ Android (3,072 × 3,072 พิกเซล) แม้ว่าข้อกำหนดจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานอยู่ แต่การใช้ไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่อาจทำให้การทำงานของแอพพลิเคชั่นล่าช้า Hioki ไม่แนะนำให้ใช้ไฟล์รูปภาพที่มีความละเอียดสูงกว่าที่จำเป็น

ตามปกติแล้ว ความละเอียดประมาณ 300 dpi ก็เพียงพอที่จะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อความที่พิมพ์ออกมานั้นชัดเจน