คำถามที่พบบ่อย

รูปคลื่นที่มีความถี่สูงสุดซึ่งสามารถวัดได้โดยใช้ฟังก์ชั่นการวัดความยาวคลื่นคืออะไร?

กราฟรูปคลื่น

ความถี่สูงสุดที่สามารถวัดได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้ ตัวอย่างเช่น GENNECT Cross สามารถวัดความถี่ได้สูงถึง 1 กิโลเฮิรตซ์ เมื่อใช้เครื่องแคลมป์มิเตอร์ AC/DC CM4372/CM4374

โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับเครื่องมือที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม