คำถามที่พบบ่อย

สามารถบันทึกข้อมูลตัวเลขสำหรับรูปคลื่นในระหว่างการวัดรูปคลื่นได้หรือไม่?

กราฟรูปคลื่น

GENNECT Cross ไม่สามารถบันทึกข้อมูลตัวเลขได้ แอพพลิเคชั่นสามารถส่งออกได้เฉพาะรูปภาพที่เป็นรูปคลื่นเท่านั้น ใช้เครื่องบันทึกรูปคลื่น Hioki หรือเครื่องมือที่คล้ายกันหากคุณต้องการสร้างข้อมูลตัวเลขโดยการวัดรูปคลื่น